Irské tance

Pod pojmem irské tance rozumíme skupinu tradičních tanečních forem pocházejících z Irska, které lze rozdělit na step dancing, seán nos a ceilí. Společenské irské tance se dále dělí na céilí tance a setové tance neboli sety. Irské sety se tančí v různých uspořádáních. Ceilí se tančí v nejrůznějších formacích složených ze dvou až šestnácti tanečníků.…