Salsa je latinsko-americký tanec. Je populární i v USA a Evropě. Španělské slovo salsa se používá pro označení omáčky, avšak hudebníci se domnívají, že v tomto případě se má na mysli spíše koření.

Historie a původ

Salsa je pravděpodobně nejoblíbenějším kubánským tancem. Z hudebního hlediska je salsa složitou směsí historických kubánských tanečních forem, jako jsou son, danzon, guajira, guarachá, mambo, ča-ča, dohromady s kolumbijskou cumbiou a portorickou bombou.

Do tohoto bohatého koktejlu rytmů byla přimíchána energie a vitalita americké hudební scény s její jazzovou a rockovou tradicí. Salsa se dostala do popředí zájmu širší veřejnosti až v 60. letech v USA a snad potvrzením jejího uchycení bylo uvedení filmu Salsa v roce 1988.

Tanec

Salsa je párový tanec. Tančí se na čtyřčtvrťový rytmus. Vychází z mamba, kterému je velmi podobné, ale důraz je na jiné doby.

Rytmus

Rytmizace je quick-quick-slow, tančí se tedy na 1-2-3, 5-6-7. Existují však i formy salsy s odlišnou rytmizací – 2-3-4, 6-7-8 (Eddie Torres NewYork style, Palladium mambo, OnClave…). Abyste tančili salsu, poslouchejte čtyři doby hudby, ale tančete jen první tři kroky. Poslední doba z taktu je „pohyb na okrasu“.

Pohyb po parketu

Je možné tančit v kterémkoli směru a nebo úplně na místě. Muž „vede“ partnerku, žena se řídí podle něj. Není nutné, aby v páru tancovali pouze muž a žena. Každý může tančit sám, případně spolu mohou tančit dvě ženy. Ostatní kombinace nejsou příliš obvyklé.

Pohyb těla

Při tančení salsy je pohyb těla stejně důležitý, ne-li důležitější než samotné taneční kroky. Tance pocházejí z Latinské Ameriky a zejména ty, které pocházejí z Karibiku, jsou výsledkem smíšeného historického vlivu původních obyvatel, španělských kolonizátorů a afrických otroků, kteří sem byli po staletí násilně dováženi. Právě od afrických otroků pocházejí charakteristické bubny a rytmické nástroje ale i vzpřímené držení těla při tanci, které je zcela běžné pro Afričany zvyklé nosit veškerý náklad na hlavě. Proto při tancích s karibskou minulostí, jako je salsa, zůstávají hlava a ramena ve vzpřímené pozici tak dlouho jak je to možné.

Typy salsy

Zvláštní formou salsy je takzvaná Salsa Rueda (Rueda de Casino), která se tančí v kruhu, přičemž jedna osoba vyvolává v průběhu tance názvy figur, které tanečníci budou tančit (podobně jako Round Dance). V této variantě tance jsou běžné figury při kterých se rychle střídají taneční partneři.

Dalším typem salsy je Kubánská salsa. Pro Kubánskou salsu jsou charakteristické složité pohyby rukou a neobvyklá přirozenost a spontánnost. Kubánci jsou skvělými tanečníky salsy.